close

為了保障大家享受便捷服務與正品保障,請大家根據需要在指定正規購買渠道購買與體驗,具體官方購買渠道如下:image.png


    48a1c6dbde963ee292092920a1f2517.png
手機微信掃描下麵二維碼關注nature bud官方微信公眾平臺獲取最新資訊與產品購買


image.png

      店铺二维码.png
   nature bud海外旗艦店

                                                       111.jpg天猎日化店二维码.jpg                                               
          葆缇嘉健康海外旗艦店 
 
            天猫日化店.png     
        BottegadiLungaVita日化海外旗艦店             


        2222.jpg

                                                                                                                     葆缇嘉旗舰店
                                                                                          


image.png                                      
       

       nature bud海外旗艦店     
       
   
 
         綠情蓓海外專營店      
         
    
image.png
      nature&bud海外專營店


N
ature bud海外旗艦店


https://pages.xiaohongshu.hk/goods/5c9395140cf9a177f36c4293?goods_id=5c9395140cf9a177f36c4293&xhs_g_s=0017&xhs_channel=0017&openPage=yes&xhsshare=Copy
Link&appuid=5add7ec54eacab6461119b38&apptime=1611205589
Bottega di LungaVita海外品牌店

https://www.xiaohongshu.com/vendor/5d19cfc403db4a00018d4e99?xhsshare=CopyLink&appuid=5add7ec54eacab6461119b38&apptime=1568605526

nature bud美妝旗艦店
image.png


图片1.jpg
       Nature Bud ASEAN(菲律賓)                          Nature Bud ASEAN(泰國)                      Nature Bud ASEAN(馬來西亞)    

图片2.jpg

Nature Bud ASEAN(越南)                      Nature Bud ASEAN(新加坡)                   Nature Bud ASEAN(印度尼西亞)


image.png

意大利nature bud生活集合店


http://意大利有机头发染色乳- 一条生活馆 https://www.yit.com/shop/product?productId=818587分享蔻丝芙

分享到